Jaarlijks organiseert LLT enkele ontmoetingsmomenten voor onze leden.