Wie kan lid worden?

De levergetransplanteerden zelf

Leden

Alle levergetransplanteerden die opgevolgd worden in UZ Leuven komen in aanmerking om toegetreden lid te worden van LLT vzw. Zij genieten alle voordelen verbonden aan het lidmaatschap en mogen deelnemen aan alle activiteiten waarop ze worden uitgenodigd of die specifiek voor hen ingericht worden.  

Zij hebben evenwel geen stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering.

 

De effectieve leden

Leden die zich extra inspannen voor LLT kunnen zich kandidaat stellen als effectief lid. Zij genieten eveneens alle voordelen verbonden aan het lidmaatschap en worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering waar ze stemrecht hebben. Op deze jaarlijkse vergadering, die meestal in juni plaatsvindt, komen alle wettelijke verplichtingen die eigen zijn aan de vzw-structuur aan bod. Het gaat o.a. over de goedkeuring van de jaarlijkse begroting, het benoemen van de bestuursleden, het wijzigen van de statuten enz. U dient minstens 1 jaar lid te zijn van LLT eer u een effectief lid kan worden.

 

De steunende leden: sympathisanten

Familie, vrienden en sympathisanten van de levergetransplanteerden, evenals de patiënten die op de wachtlijsten staan behoren tot de steunende leden. Zij worden op de hoogte gehouden van de activiteiten door het ledenblad en kunnen voor sommige activiteiten uitgenodigd worden.

Hoe word je lid?

Je wordt lid of steunend lid door storting van €25 (buitenland € 30) op het rekeningnummer van de vzw LLT

IBAN BE62 4312 0400 0161

BIC KREDBEBB

met vermelding van lid + naam of met vermelding steunend lid + naam

Om te voldoen aan de privacy-wetgeving  zijn wij genoodzaakt om u te vragen om het onderstaand formulier in te vullen.

Na storting en het indienen van het onderstaande formulier bent u lid van onze vereniging.

Inschrijvingsformulier

Persoonlijke gegevens
Niet van toepassing indien steunend lid

 

 

Adresgegegevens

Aan te duiden
Lees hier ons privacy beleid Privacyverklaring