Leven na transplantatie


Praktische leefregels

Wie van zijn transplantatie een succes wil maken, geeft zijn volle medewerking en doet nauwgezet wat er gevraagd wordt op vlak van medicatie-inname, voeding, persoonlijke hygiëne, ademhalings- en bewegingsoefeningen.

Het is van levensbelang de voorgeschreven medicatie stipt te volgen: dwz. de correcte dosis in te nemen op het juiste tijdstip. Schenk voldoende aandacht aan de inwerking van verschillende medicijnen in combinatie met elkaar. Neem nooit op eigen initiatief andere medicatie in dan die door de artsen werd voorgeschreven (ook geen slaap-, kalmerings-, pijnmedicatie of vitaminepreparaten, hoe onschuldig ze ook lijken). Deze medicatie kan de werking van de anti-afstotingsmedicijnen beïnvloeden.

De eerste dagen na de ingreep voelt men zich zeker niet direct in topvorm.
Door een aantal infuusleidingen zal de bewegingsvrijheid in het begin nog beperkt zijn. Toch is het belangrijk zo snel mogelijk zelf actief te zijn en voldoende te eten. Hierdoor zal men veel vlugger recupereren.

De eerste drie maanden na de levertransplantatie zal men een kiemarme voeding moeten gebruiken om de kans op infecties door kiemen in rauwe, ongewassen voedingswaren te vermijden.
Gebruik nooit pompelmoezen of pompelmoes sap. Dit heeft een invloed op de werking van de medicatie tegen afstoting.
Het is belangrijk te zorgen voor een gezonde, gevarieerde en evenwichtig samengestelde voeding en voldoende lichaamsbeweging:

 • wees matig met het gebruik van vet en zout
 • beheers uw cholesterolgehalte
 • vervang zoveel mogelijk vlees door gevogelte of vis
 • beperk het gebruik van eierdooiers: maximaal twee per week
 • eet voldoende groenten, fruit, aardappelen en volle graanproducten. Vezels zijn belangrijk voor een goede darmwerking
 • een normale inname van suikers is toegelaten, behalve voor diabetespatiënten, zolang uw gewicht hierdoor niet toeneemt
 • gebruik geen alcohol!
 • zorg dat u voldoende water drinkt.
 • eet regelmatig en neem voldoende tijd
 • zorg voor een goede hygiëne
 • lees verpakkingen naar inhoud en samenstelling
 • hou je gewicht op peil

Zelf kan men een belangrijke rol spelen in de bescherming tegen infecties door volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • vermijd contact met mensen die verkouden zijn, griep hebben of besmettelijk ziek zijn
 • vermijd kinderen die een of andere kinderziekte doormaken of infecties hebben
 • vermijd contact met uitwerpselen van dieren
 • rook niet
 • zorg voor voldoende lichaamsbeweging
 • zorg voor een goede mond- en lichaamshygiëne

Opvolging

Eens thuis, wordt men regelmatig op consultatie verwacht. Door de verschillende consultaties trachten de artsen controle uit te oefenen op de conditie van de getransplanteerde lever en de gevolgen van de anti-afstotingsmedicijnen op het lichaam. Dit gebeurt door een lichamelijk onderzoek, bloednames, aanpassing van medicatie en eventueel een echografie of scanner.

Ook is er tijdens de consultatie tijd om problemen van welke aard dan ook, te bespreken of vragen te stellen.

De eerste twee weken na het ontslag uit het ziekenhuis moet men éénmaal per week op consultatie komen. Na enkele weken zal dit één keer om de veertien dagen zijn, nog later éénmaal om de drie weken; of eens per maand. Eenmaal om de drie tot vier maanden blijft een consultatie bij uw leverspecialist levenslang noodzakelijk.