Werking


Het bestuur en de effectieve leden

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Iedereen werkt onbezoldigd en krijgt enkel een kleine vergoeding voor de onkosten die hij of zij maakt. Alle opbrengsten, afkomstig van sommige activiteiten en sponsoring, komen de vereniging ten goede.
Het bestuur bestaat uitsluitend uit getransplanteerden.
Niet alleen de inzet van dit team, maar ook de grote ploeg effectieve leden, die steeds bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, vormen het succes van LLT. Voor bijzondere manifestaties kan het bestuur bovendien beroep doen op de hulp van talrijke gelegenheidsmedewerkers en het levertransplantatieteam.
Voor de stemgerechtigde leden wordt er op de algemene vergadering voor een periode van drie jaar een bestuur verkozen. Herverkiezing is mogelijk en regelmatige vernieuwing met enkele nieuwe krachten houdt LLT levenskrachtig en brengt een nieuwe dynamiek in de ploeg.
Onze werking gebeurt steeds in samenwerking en overleg met het transplantatieteam.

  
Publicaties

Vier maal per jaar verschijnt het ledenblad ‘De Zonnek®ant’ met daarin weetjes en praktische tips die voor onze leden van belang kunnen zijn. Er wordt ook een inspanning geleverd om achtergrondartikels te publiceren die alle aspecten van het transplantatiegebeuren belichten. De ’Persspiegel’ bundelt alles wat in de media verschijnt over orgaandonatie en transplantatie . De medische artikels van onze artsen en de getuigenissen van onze leden worden ook met grote belangstelling gelezen.

Voor onze leden staan volgende brochures steeds gratis ter beschikking (zie home - brochures):

  • Kennismaking met LLT, (de gele brochure) waarin de doelstellingen van onze vereniging worden toegelicht.
  • Waarom ik? Getuigenissen van getransplanteerden en familieleden.

Netwerk van vertrouwenspersonen

Er is een grote nood aan communicatie bij mensen die lijden aan een ernstige leverziekte waarvoor een transplantatie nodig is. Als ze op de wachtlijst geplaatst worden voor transplantatie willen velen kennismaken met mensen die het allemaal al meegemaakt hebben. Ook na de transplantatie willen velen hun ervaringen, gevoelens en problemen eens toetsen aan wat anderen beleefd hebben.
Onze vereniging heeft, in samenwerking met de sociale assistent en een prof van het transplantatieteam, een lijst opgesteld van levergetransplanteerden die bereid gevonden werden en geschikt zijn om als vertrouwenspersoon contacten te leggen met lotgenoten. Discreet en met inachtname van de nodige privacy, zijn ze bereid alle vragen te beantwoorden die hen gesteld worden.
Neem contact op met de sociale dienst op tel. 016 / 34 86 20 (tijdens de werk-uren) en vraag naar Kathleen Remans. In samenspraak met de verantwoordelijke van LLT wordt voor u een vertrouwenspersoon aangeduid.
Maak vooral duidelijk wat u wilt !     
-  bezoek in het ziekenhuis, of thuis?        
-  een telefoongesprek?      
-  een bezoek aan een vertrouwenspersoon brengen?    
-  leeftijd, geslacht, ziekte en wachttijd niet vergeten te vermelden!
Wij raden u aan van deze dienst gebruik te maken om een antwoord te krijgen op de vele vragen die u al lang bezig houden.

 

Promotie orgaandonatie

Een van de doelstellingen van LLT  is de promotie van orgaandonatie. Er is een groot tekort aan donors en donororganen waardoor de toestand op de wachtlijsten stilaan dramatisch wordt.     

 

Onze vrijwilligers doen er alles aan om de problemen rond orgaandonatie en transplantatie onder de aandacht van een breed publiek te brengen door middel van voordrachten in scholen en voor socio-culturele verenigingen. Alles gebeurt, en met veel succes, door vrijwilligers die zelf getransplanteerd zijn. 
Verder probeert LLT de grote massa te bereiken door deel te nemen aan gezondheidsbeurzen, tentoonstellingen en andere publieke manifestaties. Met brochures en allerlei folders kunnen we zo duizenden mensen bereiken. Ook doen we ernstige inspanningen om samen te werken met andere, gelijkgestemde organisaties zoals bv. de Koepelorganisatie voor Levergetransplanteerden.

Om dit alles te verwezenlijken kunnen we gelukkig beroep doen op talrijke vrijwilligers en genieten we financiële steun van meerdere sponsors. Al wie zijn steentje bijdraagt kan rekenen op onze dankbaarheid.