Activiteiten


Onze vereniging organiseert voor zijn leden jaarlijks verschillende activiteiten in samenwerking met het transplantatieteam en doet een grote inspanning om iedereen te informeren door middel van een website, een ledenblad, brochures en themadagen: ‘voor elk wat wils!
Tijdens de activiteiten proberen we het nuttige aan het aangename te koppelen. Samen met andere levergetransplanteerden wordt een fijne activiteit opgezet, meestal gevolgd door een gezellig samenzijn, waar iedereen zijn/haar persoonlijke patiëntenervaring met andere lotgenoten kan delen.

De lenteuitstap in het voorjaar, meestal rond 1 mei

Er wordt op gelet dat iedereen, zelfs onze minst mobiele leden, het tempo aankan en dat er voldoende tijd voorzien is om gezellig samen te zijn voor een babbel.

De uitstap gebeurt vaak per autocar, soms is het een boottocht op de binnenwateren en altijd wordt er een bezoek gebracht aan een populair museum gecombineerd met een korte (stads) wandeling.

Het jaarfeest , einde juni in het personeelscafetaria van Gasthuisberg

In samenwerking met het transplantatieteam worden ook de getransplanteerde niet-leden uitgenodigd, waardoor zij van nabij kennis kunnen maken met de werking van LLT. Het jaarfeest is de ideale gelegenheid om vroegere lotgenoten weer te ontmoeten en met de nieuwelingen kennis te maken. Ook  artsen en leden van het transplantatieteam zijn erbij aanwezig.

Deze feestelijke dag met maaltijd en enkele toespraken wordt door de meeste van onze leden erg gewaardeerd. Het is dan ook de activiteit met de grootste opkomst. Van de gelegenheid wordt er ook gebruik gemaakt om de statutair verplichte jaarvergadering voor de werkende leden te organiseren.

Themadag in de herfst (sept.-okt.)

LLT wil ook zijn leden de nodige informatie geven over bepaalde thema’s die hen kunnen aanbelangen. Zo is er reeds een themadag geweest over ‘hepatitis C’ geleid door prof. Nevens en over ‘Gezonde Voeding’ in samenwerking met de hoofddiëtiste Myriam Roosen. Er worden competente sprekers uitgenodigd, en in sommige gevallen werken we samen met andere patiëntenverenigingen zodat er steeds ruime belangstelling is.

Vanuit Gasthuisberg mogen wij ons steeds verheugen over de nodige medewerking!
Hoewel iedereen uitgenodigd wordt, zijn de themadagen toch meer bedoeld voor specifieke doelgroepen.
Over de keuze van de onderwerpen wordt er steeds overleg gepleegd met het transplantatieteam.

Het Kerstfeest in december

Het is ongetwijfeld het gezelligste feest voor de leden. Het heeft altijd buiten Gasthuisberg plaats, maar meestal wel in het centrum van het land. Vaak wordt er beroep gedaan op een attractie (clown, goochelaar e.d.) om er nog wat meer sfeer in te brengen.