Op donderdag 27 oktober vond op campus Gasthuisberg de officiële inhuldiging plaats van het bronzen beeldhouwwerk ‘Verbondenheid’. Dit beeld schonk onze vzw Leuvense Levertransplanten (LLT) aan UZ Leuven naar aanleiding van ons 20-jarig bestaan in 2020.

 

Symbool voor verbondenheid en dankbaarheid

 

Linda Van Rompuy, bestuurslid LLT, sprak tijdens de inhuldiging over de symboliek achter het werk. “Het bronzen beeldhouwwerk met twee figuren kan op drie manieren geïnterpreteerd worden. Een patiënt die een orgaan krijgt van een donor, een patiënt die een andere patiënt een hand reikt en een zorgverstrekker die een patiënt helpt. In alle drie de situaties staat verbondenheid tussen mensen centraal. Daar staat het beeld dan ook voor: verbondenheid en dankbaarheid. Dankbaarheid van alle transplantpatiënten, voor hun donoren en voor het ziekenhuis.”

 

Mooie plaats in het ziekenhuis

 

Het ziekenhuis is zeer verheugd met de schenking van het kunstwerk en gaf het een mooie, zichtbare plaats. “Ik vind het een schitterend beeld en ben zeer vereerd dat de LLT dit schenkt aan UZ Leuven”, aldus prof. dr. Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven. “Het is een prachtig symbool voor de blijvende ontmoeting tussen patiënten en het transplantatieteam van UZ Leuven.”

 

Tot slot nam ook professor Nevens, maag-, darm- en leverspecialist, het woord. “De langdurige en nauwe samenwerking tussen UZ Leuven en de vzw Leuvense Levertransplanten is een mooi voorbeeld dat een patiëntenvereniging als actieve partner kan betrokken zijn in het ziekenhuis. De nood aan vrijwilligers is dan ook erg groot.”

 

Kunstenaar Bellefroid

 

Het kunstwerk werd gemaakt door wijlen de Leuvense beeldhouwer Fred Bellefroid. Zelf ook niertransplantpatiënt, was hij op een bijzondere manier betrokken bij het maken van het werk. ‘Verbondenheid’ is opgebouwd rond de begrippen beweging, spanning en ruimte, die samen resulteren in een krachtig en dynamisch beeld met een sterk gevoel van levenskracht.