Statuten


De vereniging van de Leuvense Levergetransplanteerden, kortweg LLT vzw, zag het levenslicht op 4 oktober 2000 en werd ingeschreven onder het nummer 27525/2000. De statuten werden gepubliceerd in het staatsblad van 30 november 2000. Intussen is door de overheid de wetgeving op de vzw ’s grondig herzien zodat het noodzakelijk was de statuten aan te passen in de loop van 2004.

De teksten van het staatsblad zijn ter beschikking op het internet op website www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm
ondernemingsnummer LLT : 0473.321.002

Onze activiteiten gebeuren in samenwerking en met de steun
van het transplantatieteam van
UZ Gasthuisberg.

Enkele doelstellingen

Naar de leden:

De belangen behartigen, ook bij de diverse overheden, van de transplantatiepatiënten die in UZ Gasthuisberg van Leuven gevolgd worden
Emotionele steun en informatie verstrekken aan de leden, hun familie en vrienden o.a. door het uitgeven van een ledenblad en allerlei brochures
Allerlei activiteiten inrichten en bijeenkomsten houden waar persoonlijke ervaringen ruim aan bod kunnen komen
Speciale aandacht schenken aan de patiënten op de wachtlijst en openstaan voor een informatief gesprek. (zie hoofdstuk Netwerk vertrouwenspersonen). Door ons gepast optreden willen we bewijzen dat een gezond en dynamisch leven mogelijk is, óók na een transplantatie.

Naar de buitenwereld:

Op allerlei manieren orgaandonatie bevorderen, is gezien het dramatische tekort aan organen en de toename van de wachttijden,  een van de belangrijkste doelstellingen.
Door voordrachten, samenwerking met andere organisaties en acties allerhande trachten wij misverstanden en vooroordelen ten opzichte van orgaandonatie en transplantatie weg te werken.